Desatero

  • Najdi si soupeře přibližně stejné výkonnosti jako jsi sám. Hra Vás bude oba více těšit.

  • Vždy se před hrou dostatečně rozcvič! Předejdeš tak zbytečným zraněním.

  • Vstupuj na kurt jen v ustrojení určeném pro squash! (nepoužívej jiné rakety, nehraj svlečený do půli těla, používej boty se světlou podrážkou.)

  • Nevnášej na kurt předměty, které mohou způsobit zranění hráče nebo poškodit zařízení kurtu! (láhve s pitím, sklenice, ostré předměty, klíče apod.)

  • Nevrážej do skleněné stěny, není projektována na přímý náraz tělem. Dobrý hráč se stěny jen občas dotkne.

  • Hraj vždy opatrně a měj na paměti nebezpečí zranění soupeře míčkem nebo raketou! (Doporučujeme používat ochranné brýle.) Hráči hrají na vlastní nebezpečí !!!

  • Snaž se projevovat své emoce v rámci etiky slušného chování.

  • zapůjčenou výstroj úmyslně nepoškozuj. (Každá raketa je křehčí než zeď.)

  • Hraj Fair-play!

  • Pozvi poraženého na drink.