Pojmy

Backhand:
Úder hraný hráčem na straně těla s paží bez rakety (pravák vlevo a levák vpravo). Opak forhendu.

Board:
Alternativní název pro tin - znělou desku pod dolní čarou čelní stěny kurtu.

Boast:
Míček hraný obvykle ze zadní části kurtu se nejprve odrazí od postranní stěny dříve než se dotkne přední stěny. Varianty:

  • a) boust o zadní stěnu (back-wall boast),
  • b) třístěnný boust (trickle boast.)

Bránění, překážení (interference):
klíčový okamžik pro rozhodnutí rozhodčího přisoudit Let, No let, Stroke.

ČASQ:
Česká asociace squashe, jediná organizace zastupující squashový sport v ČR a současně zastupující Českou republiku v mezinárodních squashových federacích.

Down:
Pojem používaný pomocným rozhodčím, pokud se míč dotkne boardu (tinu).

Dropshot:
Měkký úder, který je zahrán tak, aby míček dopadl u přední stěny, pokud možno v rohu a s malým odskokem od země.

Angle:
Úder provedený v přední části kurtu směrem na bližší boční stěnu. Míček obvykle letí pod ostrým úhlem na čelní stěnu a nízko nad tinem, blízko rohu po ní sklouzne zpět do kurtu. Úder stejným způsobem, ale vedený ke vzdálenější boční stěně se jmenuje: Reverse-angle (opačný roh).

Eso:
Podání, které přijímající hráč není schopen vrátit. Fáze Úderu:

  • 1. nápřah,
  • 2. švih,
  • 3. úder,
  • 4. zášvih.

Hardball:
Americký druh squashe hraný s tvrdším míčkem, pevnější raketou, na užším kurtu (0 30cm) a s počítáním v setu do 15 beze ztrát.

Striker (hráč):
Při popisu situace na kurtu se jedná o osobu, která má (měla) hrát úder a to počínaje okamžikem odrazu míčku od čelní stěny, až po okamžik opětného dopadu míčku na čelní stěnu. Druhou osobu na kurtu v průběhu této doby označujeme "soupeř".

Kill (zabiják - killing hit):
Velmi tvrdě udeřený míček s velkým backspinem, který sklouzne po podlaze.

Klinger (clinger):
V angličtině hovorový název pro míček, který letí velmi těsně podél boční stěny a je téměř nemožné jej vrátit útočným způsobem.

Crosscourt:
Diagonální úder, který může být zahrán z každé pozice v kurtu směrem k opačnému zadnímu rohu. Důležitá je jeho "šířka"- to jest v příčné rovině soupeře by měl míček letět co nejblíže boční stěně nebo se jí dotknout.

Let:
Opakování rety viz pravidla.

Lob:
Míček zahraný vysoko přes protivníka do nejzadnější části kurtu. Může být zahrán paralelně (lobový longlajn) nebo diagonálně (kroskurtový lob).

Long line:
Míček hraný podél (pokud možno co nejtěsněji) boční stěny zpět do zadní části kurtu.

Marker:
Pomocný rozhodčí.

Match-ball:
Zvolání rozhodčího, když podávající hráč může dosáhnout posledního bodu v zápase.

Mental turning (Myšlená otočka):
Je stejný případ, ale hráč se za míčkem neotáčí okolo své osy. Míček proletí okolo těla na jedné straně a po odrazu od zadní stěny je zahrán ze strany druhé.

Nick:
Roh mezi zdí a podlahou nebo mezi dvěma zdmi. Cílené zahrání míčku do niku patří mezi squashové dovednosti na nejvyšší úrovni.

Not-up:
pojem používaný rozhodčím, když není míček dobře odehrán (např.: dvojí dotyk se zemí) nebo se nedostal do hry.

Otočka (turning):
Pojem používaný v pravidlech. Míček letí k zadní stěně kurtu. Hráč se za ním otáčí a po odrazu míčku od zadní stěny ho hráč odehraje po opačné straně svého těla než původně mohl.

Pozice:
Pojem používaný ve dvou různých významech:

  • 1. Taktické postavení na T v průběhu hry.
  • 2. Technické postavení těla a nohou pro odehrání konkrétního míčku (od otevřené po uzavřenou pozici).

PSA:
Světová organizace profesionálních hráčů squashe (mužů - ženy jsou organizovány ve WISPA)

Racketball:
Hra rozšířená v USA a Kanadě s pravidly podobnými squashi (nezaměňujte s hardballem).

Raketa:
Základní náčiní, které při hře nesmí opustit ruku. Pro kvalitu odehrání míčku je rozhodující její poloha k ose příčné i k ose podélné.

Rely (rally - výměna):
Nepřetržitá výměna míčků od podání po první chybu jednoho z hráčů (přerušení hry).

Return:
Odehrání míčku soupeři.

Ricochet (rikočet):
Hra vytvořená ze squashe a racketbalu za účelem komerčního využití. Hraje se v místnostech s nižším stropem a kratšími rozměry. Pravidla jsou obdobná. Ve snaze obejít ochrannou známku je tato hra někdy uváděna jako "Minisquash" (Pozor! Minisquash je také termín pro squash malých dětí s lehčími pálkami a molitanovým míčkem). Do začátku roku 1997 bez oficiální mezinárodní organizace. Anglický název je chráněn pro řadu druhů průmyslových produktů.

Servis Box:
Plocha z níž je hráč povinen provést podání.

Set Ball (game-ball):
Zvolání rozhodčího, když podávající hráč může dosáhnout závěrečného bodu v setu.

Slice:
Míč zahraný se zpětnou rotací (backspinem), takže se neodrazí příliš vysoko nebo "sklouzne" po podlaze.

Soupeř (nonstriker):
Protivník "hráče" viz definice pro výklad pravidel. Squash: Je to raketový sport v uzavřeném prostoru s využitím stěn pro hru. Soupeří spolu dva hráči (v případě čtyřhry - dvě dvojice). Z hlediska energetického výdeje se jedná o nejintenzivnější raketovou hru. Cílem hry je dosáhnout předepsaného počtu bodů dříve než protihráči) - tři sety do devíti bodů (za stavu 8:8 hráč na přymu určuje, zda hra končí za stavu 9 nebo 10). Pouze podávající hráč může získat bod jinak, se jedná o "ztrátu" podání. Soutěže: družstev v juniorské kategorii jsou sestaveny ze dvou zápasů dvouhry chlapců a jednoho zápasu dvouhry dívek. Soutěže družstev dospělých tvoří u mužů čtyři zápasy jednotlivců a u žen tři zápasy jednotlivkyň.

Strouk (stroke):
Vítězný míček rely, aniž by byl zahrán - viz kap. č.l 2 Pravidla v otázkách a odpovědích.

Half time:
Pojem, kterým naznačuje rozhodčí, že uplynula polovina času na rozcvičení hráčů před zápasem.

T prostor:
Plocha okolo středu kurtu, charakteristická střetem čar (tvořících T) ohraničujících prostor pro dopad podání.

Tin:
Plechová nebo dřevěná "rezonanční deska" přes celou šířku spodní části přední stěny (horní hranice jejího ukončení je ve výšce 48 cm nad podlahou).

Úder:
Skládá se ze čtyř fází pohybu rakety - nápřah, švih, kontakt rakety s míčkem, zášvih.

Volej:
Úder hraný dříve než míček dopadne na zem.

WSF:
World Squash Federation, dříve ISRF, jediná organizace zastupující zájmy squashe v ostatních mezinárodních sportovních federacích a koordinující squashové hnutí ve světě. Zkratka pro evropskou federaci je ESRF.

Zpětná rotace míčku (back spin):
Snižuje a zpomaluje odraz míčku od země.

Ztráta (hand-out):
Pojem markera, který naznačuje, že podání přechází na protihráče.

Appeal (protest):
Předepsaný způsob, jak může hráč upozornit na situaci při hře, kdy byl ovlivněn nebo omezen ve hře. Provádí se pozvednutím ruky se znázorněným "L" - znamenajícím "Let, prosím".